Pazartesi, 09 Nisan 2018 17:55

PSİKOLOJİK ÇATIŞMALARIN NEDENLERİ

1. Sınırlı Kaynaklar Çatışmalar sınırlı kaynaklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Örneğin zaman, para, mal, bilgi, statü, vb., kişiler arasında çatışma çıkmasına neden olan kıt kaynaklardır. 2. Psikolojik gereksinimlerin karşılanamaması Temel Psikolojik Gereksinimler a. Ait olma: Bu gereksinime sevgi, katılım ve başkalarıyla işbirliği yapılarak doyum sağlanabilir. b. Güç: Bu gereksinime, başarılar elde…
STRES: Kişinin, içeriden ya da dışarıdan gelen mevcut dengeyi veya duygusal, bilişsel, sosyal işleyişi bozma eğilimini gösteren ve onu bu dengeyi korumaya veya bozulan dengeyi yeniden kurmaya yönelik yeni davranışlara zorlayan gerçekte var olan veya algılanan uyarıcılara verdiği fiziksel-ruhsal-bilişsel tepkilerdir. İnsanlar hayatları boyunca karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmada kendilerini yetersiz hissederler…
Hayatın ilk yılları, insanın gelecekteki davranışlarını yönlendiren, biçimlendiren temellerin atıldığı bir dönemdir. Çocuklar bildikleri, yaptıkları birçok şeyi anne babalarını gözlemleyerek, onları taklit ederek öğrenmektedirler. Okul genel tanım olarak, eğitim ve öğretim amacıyla tasarlanmış mekâna verilen addır. Okullar eğitim ve öğretim etkinliklerinin gerçekleştirildiği, bilimsel derslerin verildiği mekanlar olarak bilinir. Ancak sadece…
Çarşamba, 23 Ağustos 2017 16:26

DİKKAT SORUNUNA GENEL BİR BAKIŞ

Dikkat Nedir? Stres Faktörlerinin Dikkate Etkisi? Hangi Belirtiler Kişide Dikkat Sorunu Olduğunu Gösterir? Dikkat problemi psikolojik bir sorundur. Günümüzde psikolojik problemlerin görülme oranında artış gözlenmektedir. Bunun başlıca sebebi, gittikçe ağırlaşan ve bununla karmaşıklaşan yaşam koşulları, kentleşmenin neden olduğu yoğun yaşam trafiği, artan rekabet ortamı ve bunların getirisi olan stres faktörüdür.…
Çarşamba, 23 Ağustos 2017 00:42

ŞİZOFRENİYİ NE KADAR TANIYORUZ?

Yeryüzünde her 100 kişiden birini etkileyen, toplumumuzda %1 oranında, genelde 15–35 yaş arasında görülen, dünyada 60 milyon, Türkiye’de ise 600 bin kişiyi etkileyen ŞİZOFRENİ HASTALIĞINI ne kadar tanıyoruz? Bu kavramı ilk kullanan İsviçreli Psikiyatrist Eugen Blever’dir. Şizofreninin birçok tanımı yapılmıştır. Bunlardan bazıları şöyle: “Duygu, düşünce ve davranışlardaki temel bozukluklarla kendini…
Cuma, 07 Temmuz 2017 14:14

FOBİLERİMİZ

Kişilerin benliğinde barındırdığı hem kaygıları hem de korkuları vardır. Bunlar doğal ve evrensel bir duygulardır. Fakat korku ve kaygının derecesi kişinin günlük yaşamında aksamalara neden oluyorsa ortada doğal olmayan bir durum var demektir. Doğal olmayan bu duruma da fobi denmektedir. Fobi kelimesinin korku anlamına geldiğini bilmekteyiz. Fobi kelimesinin karşılığı korku…
Page 1 of 2